خدا

عشق و عشاق من فقط خداست . . . اینو بفهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم خدایا . . . تنها نگذار . . . دلی را که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 71 بازدید
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
مهر 90
1 پست
دی 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
10 پست
خرداد 85
11 پست
بهمن 84
9 پست